Publications

legal advice

Please click on a title or image to download or print the leaflet.

Employment Advice Leaflets

Employment Race Advice – English

Employment Race Advice / Právatýkajúce Sa Zamestnania: Rasová Diskriminácia

Employment Rights: Sex Discrimination – English

Employment Rights: Sex Discrimination / Právatýkajúce Sa Zamestnania: Diskriminácia Z áklade Pohlavia

Employment Terms and Conditions – English

Employment Terms and Conditions / Zmluvne podmienky a nalezitosti pracovnej zmluvy

Housing Advice Leaflets
Private Rented Housing Rights – English

Private Rented Housing Rights / Bytové Práva: Prenájom Ubytovaniaod Súkromného Prenajímatel’a

Private Rented Housing Disrepair – English

Private Rented Housing Disrepair / Bytové Práva: Prenájom Ubytovaniaod Súkromného Prenajímatel’a – Havarijný Stav Nehnutel’nosti

Rent Arrears and Eviction – English

Rent Arrears and Eviction / Nedoplatok Na Nájomnoma VysŤahovanie

Legal Advice Leaflet
Govanhill Law Centre information flyer – English and Slovak
Govanhill Law Centre information flyer – English and Arabic
Govanhill Law Centre information flyer – English and Urdu

Slovakian Education Advice Leaflets

Getting Additional Support / DODATOČNÁ POMOC V ŠKOLE AK POTREBUJEŠ DODATOČNÚ PODPORU V ŠKOLE,ZÁKON HOVORÍ, ŽE BYSI JU MALDOSTAŤ

Help I’ve Been Excluded / POMÓC!
BOLSOM VYLÚČENÝ AJ KEĎ SI VYLÚČENÝ ZOŠKOLY, MÁŠ SVOJE PRÁVA. TENTO LETÁK TIICH VYSVETLÍ

Help I’m Being Bullied / Pomóc!
Som šikanovaný Šikanovanie ti môže znepríjemniť chodenie do školy. Škola má povinnosť ti pomôcť.

Disabled and at school / ŽIAK SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI V ŠKOLE AJ KEĎ MÁŠ ŠPECIÁLNE POTREBY, MÁŠ SVOJE PRÁVA. TVOJAŠKOLAMUSÍ REŠPEKTOVAŤ TVOJE PRÁVAAPOKÚSIŤ SA TIPOMÔCŤ

Getting to School / Doprava doškoly Ak bývaš ďaleko od školy, možno máš právo na bezplatnú dopravu do školy

Do I have to go to School / Musím chodiťdoškoly? Tento leták odpovie na tvoje otázky

What do you think? / Čo si o tom myslíš? Chcel by si sa podeliť so svojím názorom na niečo? Rodičia a učitelia sa musia zastaviť a vypočuť si ťa.